Trenarar 2017/2018 sesongen

BSI Volleyball søkjer trenarar for sesongen 17/18. Dette gjeld lag i nedre divisjonar. Kandidatar til ei slik utfordring, bes kontakte klubben på volleyball@bsi.no. Skriv kort info om deg, kva erfaring du har med volleyball og kvifor akkurat DU har lyst å være trenar i klubben vår. Me gjer vårt beste for å tilrettelegge, slik at om du har planar for å spele sjølv denne sesongen, så legg me opp til det mtp treningstider. 

Opptakstreningar/ Try-outs BSI Volleyball 2017/2018

BSI Volleyball vil med stor glede invitere til opptakstreningar for sesongen 17/18. Klubben har fleire lag som har nivå til alle som har spelt eller ynskjer å starte med volleyball.

Datoar for uttakstrening blir fylgjande:
Herrer: Mandag 21.08.16, 18.30-20.30 i Haukelandshallen.
Damer: Torsdag 24.08.16, 20.00-22.00 i Lehmkuhlhallen.
Adresse til Haukelandshallen er St. Olavs vei 50, 5052 Bergen og adresse til Lehmkuhlhallen er Helleveien 30, 5045 Bergen.

Kva kostar det å være medlem?

Medlemsavgift er 100kr for alle.

Treningsavgift er bestemt utifrå kva lag ein spelar på:
1. divisjon 1200kr for sesong eller 700kr pr semester
2. divisjon 800kr for sesong eller 500kr pr semester
3. divisjon 600kr for sesong eller 400kr pr semester
4. divisjon 600kr for sesong eller 400kr pr semester
Mix/treningsgruppe  300kr for sesong eller 200kr pr semester

For å spele i serie må ein løyse lisens til NVBF.
1. divisjon er 1365kr pr sesong
Alle andre       840kr pr sesong

Berre å spørje dersom du har nokon spørsmål

Velkommen :)

 

BSI Volleyball are happy to invite to Try-outs for the season 17/18. The club has multible teams on different levels for everybody that has played or want to start playing volleyball.

The try-outs will be held at following dates:
Men`s team: Monday 21.08.16, 18.30-20.30 i Haukelandshallen.
Ladies` team: Thursday 24.08.16, 20.00-22.00 in Lehmkuhlhallen.
The adress to Haukelandshallen is St. Olavs vei 50, 5052 Bergen and adress to Lehmkuhlhallen is Helleveien 30, 5045 Bergen.

What does it cost?

Membersfee is 100NOK for everyone

Trainingfee depends on what team you will play for:
1. division 1200NOK for season or 700NOK pr semester
2. division 800NOK for season or 500NOK pr semester
3. division 600NOK for season or 400NOK pr semester
4. division 600NOK for season or 400NOK pr semester
Mix/training and recruitteam  300NOK for season or 200NOK pr semester

To play in the series you must pay License to the Norwegian Volleyball Federation (NVBF).
1. division is   1365NOK pr season
Other teams is 840NOK pr season

Just ask if you have any questions.

Welcome :)