Spillets regler

Spillets regler

 

Volleyball er en ballidrett med 6 spillere på banen for hvert lag. Spillerne roterer med klokken rundt på banen slik at alle kommer på de ulike posisjonene på sin banehalvdel underveis i spillet. Banen er delt i to med et nett på midten. Nettets høyde er 2,43 m. for menn, og 2,24 m. for kvinner. Hver banehalvdel er 9×9 meter. Spillets mål er å vinne flest mulig poeng ved å slå ballen ned på motstanderens banehalvdel. Hvert lag kan kun berøre ballen tre ganger før den må sendes over nettet. Berøring kan skje med hele kroppen (også føtter) men best kontroll oppnås naturligvis ved bruk av hendene. Samme spiller kan ikke slå ballen to ganger etter hverandre, med unntak av dersom første berøring er i blokk. Kampene spilles først til 3 sett, hvor de første fire sett spilles til 25, men må vinnes med to poeng (F.eks. 25-12, 25-23, 33-31). Dersom det må spilles et 5. sett, er det første lag til 15 poeng. Dette settet kalles tie-break, også dette må vinnes med to poeng (F.eks. 15-7, 15-13, 20-18).

I en del turneringer som går over kortere tid, spilles det bare best av tre sett og ikke av fem sett.

Per 2007 er volleyball den 9. største idretten i Norge målt i antall registrerte lisensierte utøvere